Baharın Habercisi Cemre Düşmesi

Baharı müjdeleyen hava sıcaklıklarında artışı belirleyen inanış olan cemre herkesin merakla beklediği şeydir. Yüzyıllardır süre gelen bu inanış sıcak havaları özleyen insanlar için büyük bir gündür.

Adres:
Telefon:
E-Posta:
Konum:
Diş teli fiyatı

Sırasıyla hava , su , toprak şeklinde düştüğüne inanılan cemrenin 7 gün arayla havadaki sudaki ve topraktaki sıcaklığı değiştirip yükselttiğine inanılır. İlk başlangıcı 20 Şubat olan cemre düşmesi bu günden sonra sırayla devam eder. Eskiden beri süre gelen takvim klimatalojisine ne zaman girdiği bilinmeyen cemre insanlar için önem teşkil ediyordu.Cemre  kelime karşılığı olarak kor halindeki ateş anlamına gelir.

Diğer bir anlamı ise  Müslümanların hac sırasında Mina vadisinde attığı taşlardan meydana gelen yığındır. Divan şairlerinin, cemre zamanlarında baharın gelmesi dolayısıyla önemli kişilere yazdıkları övgü şiirleri de Cemreviye olarak bilinir.

Meteorolojik bir olay olarak bilinen cemre ise takvimlerde ilkbahardan önce birer hafta aralıkla havaya, suya ve toprağa düştüğü inanılan ısıtıcı (ısıl) güç veya sıcaklık yükselmesi olarak tanımlanır.Kasımın 46’sında, kırk gün anlamına gelen Erbain 86’sında da elli gün anlamına gelen Hamsin başlardı. Böylece yılın en soğuk zamanları olan doksan günlük süre geçmiş olurdu. Kasımın başından itibaren yüz gün geçtikten sonra, halk zorlu kış günlerinin atlatıldığına inanırdı.

Cemre Ne Zaman Düşer

Cemrenin ne zaman ve nasıl düştüğü eskiden beri söylenen şeylere dayalıdır. İnsanlar yılı ikiye bölerek belirtirlerdi.Kasımdan sonra 180 gün bu günlerden sonra 185 gün derlerdi. İşte cemre burada devreye giriyor.İnsanların yaz ve kış mevsimlerini ayırma konusunda kullandıkları bir sözdü. Kumu türkçesinde buhar ve nem anlamına geliyordu.Tam anlamıyla bir sıcaklık artışı ısı fazlalığı veya nemin artması gibi anlatılabilir. Eski şairler bu güne özel olarak şiirler bile yazmıştır.

Baharın başlangıcı olan bu günde sıcaklık artışları iyiden iyiye hissedilir. Tam olarak 19-20 Şubat civarında ilk cemre havaya düşer ve hava sıcaklıklarında artış meydana gelir.Sonrasında ise 26-27 Şubat civarında ikinci cemre suya düşer ve sudaki sıcaklık seviyesi yükselmeye başlar.Sonuncusunda ise 5-6 Mart civarında üçüncü cemre düşer ve toprak ısınır bu üç olaydan sonra sıcaklıklar iyiden iyiye artmaya başlar.

Site haritası yolu gösterir.
Dumpper